Privacy Verklaring

Regoort BV respecteert de privacy van de bezoekers van onze webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Door middel van deze privacy policy wil Regoort BV duidelijkheid scheppen in hetgeen Regoort BV met uw gegevens doet. U kunt deze webshop bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen.
 
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief.
Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Regoort BV persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres.
 
De informatie die Regoort BV op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier,
kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen. Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden.
 
Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de webshop. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.